Pregled sluha – 6. razred

Pregled sluha se izvaja v okviru rednega sistematskega zdravniškega pregleda v 6. razredu.
Pregled poteka v dopoldanskem času na šoli; učenci izmenoma odhajajo od pouka. Zdravstvenih kartic pri pregledu ne potrebujejo.