OBVESTILO

V skladu s šolskim koledarjem, ki ga izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je v ponedeljek, 7.2.2022 in v torek, 8.2.2022 pouka prost dan.

PREHRANA

Spoštovani starši!

Epidemija Covid 19 nam je zelo spremenila utečeno življenje in navade. Kot na vseh področjih, se moramo tudi na šoli prilagajati situaciji. Soočamo se s številnimi odsotnostmi učencev, kar je povezano z različnimi dejavnostmi. Med drugim tudi z organizacijo prehrane. Na šoli se trudimo, da s hrano ravnamo čimbolj spoštljivo in racionalno. Da nam bo to še naprej uspevalo, vas lepo prosimo, da nam ob odsotnosti vaših otrok odjavite tudi njihovo prehrano. Le tako bomo lahko prilagodili naša naročila in zavrgli čim manj pripravljene hrane.

Za vaše sodelovanje in razumevanje, se vam prijazno zahvaljujemo!

OBVESTILO

Spoštovani straši,

iz medijev ste bili obveščeni o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki pričnejo veljati danes, v sredo, 19. 1. 2022.

Kljub priloženi okrožnici vam jih posredujemo:

  • V primeru, ko je potrjen en primer okužbe s PCR v oddelku, se morajo učenci v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli, zato da spremljamo širitev okužbe. Učenci, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gredo v karanteno takrat, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev v roku 14 dni.
  • Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če
    izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene: to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.
  • S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne 15, kot je veljalo doslej.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da se bodo naši učenci lahko izobraževali v šoli. V upanju, da preprečimo širjenje okužb, vas lepo prosim, da upoštevate izjeme glede samotestiranja.

Z lepimi pozdravi

Marijan Žakelj
ravnatelj

Zadnji delovni dan v koledarskem letu

V petek, 24. decembra, je zadnji delovni dan v letošnjem koledarskem letu, ki bo potekal z nekaj spremembami.

Prvi dve šolski uri bomo izvajali pouk po rednem urniku. Po malici bodo imeli učenci v matičnih učilnicah s svojimi razredniki dve razredni uri. V tem času si bodo ogledali proslavo ob državnem prazniku, Dnevu samostojnosti in enotnosti, ki so jo pripravili učitelji razredne stopnje.

Vse dejavnosti se ta dan zaključijo ob 11.30. Takrat vsi učenci, razen vozačev, odidejo domov.

Varstvo v OPB za učence od 1. do 4. razreda bo organizirano do 14.30.

Spremenjen bo tudi vozni red kombijev in sicer bosta odhoda ob 13.00 in ob 13.30. Avtobus bo vozil po običajnem voznem redu.

Za učence od 6. do 9. razreda so za ta dan odjavljena vsa kosila. Kdor želi kositi, naj kosilo prijavi na blagajni pri gospe Suzani Vehar.

So dnevi in trenutki polni sreče in miline,

ko radostno oči zapremo in si tiho zaželimo: da ne mine!

Želimo vam, da bi tudi vi v novem letu začutili veliko takih dni in trenutkov.

Preživite lepe in mirne božične praznike ter veselo praznujte začetek novega leta v upanju, da se nam življenje čim prej vrne v utečene tirnice.