POMEMBNO OBVESTILO

Vzgojno-izobraževalno delo v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020

 

 

Spoštovani starši!

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja okužb s SARS –CoV–2 se začasno, v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah delo izvaja prilagojeno.

V tednu od 26. 10. do 30. 10. 2020 so jesenske počitnice. O poteku dela po počitnicah, vas bomo obvestili.

Učenci od 1. do 5. razreda se bodo izobraževali v šoli,

Učenci od 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

UČENCI od 1. do 5. razreda

Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk po urniku, na šoli imajo organiziran zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico (tako kot do sedaj). Neobvezni izbirni predmeti bodo potekali na daljavo.

Tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo potekalo po obstoječem urniku. Prosim vas, da v jutranje varstvo prihajajo samo učenci, ki jim doma res ne morete zagotoviti varstva, ostali učenci naj pridejo v šolo ob 7.50.

 

UČENCI od 6. do 9. razreda

Učenci od 6. do 9. razreda naslednji teden ostanete doma. Šola na daljavo bo potekala po običajnem urniku. Vsem učencem smo odjavili malice in kosila. Učitelji bodo delali preko Arnesovih spletnih učilnic. Za lažjo organizacijo dela si oglejte predstavitev na tej povezavi: https://www.arnes.si/priporocila-za-izvedbo-izobrazevanja-od-doma/

V primeru, da doma nimate ustrezne opreme za delo na daljavo vas prosim, da se oglasite na šoli pri računalnikarju Gregorju, da vam opremo posodi. Glede na anketo, ki so jo učenci včeraj izpolnjevali v šoli, takšnih učencev ni veliko. Prosim, da po opremo pridejo tisi, ki opremo resnično potrebujejo.

Starše prosimo, da se z otroki resno pogovorite o tem:

  • da je delo na daljavo obvezno;
  • da se delo na daljavo vrednoti;
  • da morajo biti učenci pri delu na daljavo aktivni (zahtevane izdelke morajo pošiljati učiteljem v pregled);
  • da se odsotnost evidentira in označi kot neopravičena ura, če starši izostankov ne opravičijo;
  • da učitelj ob 1. odsotnosti učenca obvesti razrednika, ta pa preko staršev urgira naprej (preko različnih kanalov: mail, telefon, Lopolisa …), dokler ne dobi povratne informacije;
  • če bodo težave večje in se bodo ponavljale, se aktivira tudi svetovalna služba;
  • če bo učenec kljub posredovanju ostal neaktiven, vključimo CSD.

Ostanite zdravi

Ravnatelj: Marijan Žakelj

KRATKA SPLETNA ANKETA

Spoštovani starši,

na stanje in napovedi, glede novega virusa, se nam lahko zgodi, da bomo zopet primorani v delo na daljavo. Po naših najboljših močeh se bomo potrudili, da bi le-to potekalo kar najbolje. Vljudno vas prosimo, da nam pri tem pomagate in do petka pošljete izpolnjeno kratko anketo, ki jo dobite na spodnji povezavi.

Anketa

 

POPOLDANSKE POGOVORNE URE

Zaradi trenutnih razmer popoldanske pogovorne ure za starše ne bodo potekale kot običajno.

V šolo lahko pridete samo starši, ki se boste za pogovorne ure PREDHODNO DOGOVORILI preko telefona, elektronske pošte ali šolske publikacije.

Na pogovorno uro se naročite pri razredniku ali posameznemu predmetnemu učitelju. Prosimo, da upoštevate dogovorjene termine in vse ukrepe za preprečevanje okužbe.

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

Starši nimajo vstopa v šolo. Vsi učenci naj pridejo v šolo z maskami.

Prvi razredi začnejo ob 8.30 v stari telovadnici kjer bo kratek sprejem

1. a vhod skozi garderobe,

1. b vhod pod stopniščem na tribune

Po sprejemu odidejo učenci z učiteljicami v razrede – brez staršev.

2. in 3. razredi uporabljajo vhod iz šolskega parka (pri Katerniku) in začnejo ob 8.00. V šolo pridejo 10 minut pred pričetkom pouka. V kletnih garderobah se preobujejo in odidejo v svoje razrede.

4. in 5. razred uporabljajo vhod skozi hodnik telovadnice pri Elektru mimo garderob in začnejo ob 8.00. V šolo pridejo 10 minut pred pričetkom pouka. V svojih garderobah se preobujejo in gredo v svoje učilnice.

Od 6. do 9. razreda je vhod pri Elektru in začnejo ob 8.00. V šolo pridejo 10 minut pred pričetkom pouka, takoj obuti odidejo v matične razrede in tam počakajo razrednike.

Prvi dve uri sta razredni. Razredniki razdelijo učencem ključe in z njimi gredo v garderobe po naslednjem razporedu:

8.20 odidejo 8. c in 9. c razred                   8.30 odidejo 7. b in 9. a razred

8.40 odidejo 8. b in 6. a razred                    8.50 odidejo 7. a in 7. c razred

9.00 odidejo 6. c in 8. a razred                    9.10 odide  9. b razred

9.20 odide  6, b razred

Vsi učenci naj v garderobe odhajajo po desni strani hodnikov in stopnic, pazijo na medsebojno razdaljo ter obvezno uporabljajo maske. Enako velja za vsako gibanje po šoli izven učilnic. Učenci ne zapuščajo učilnic.

Vozači: vozni red ostaja enak kot lansko šolsko leto in je objavljen na spletni strani šole. Vsi vozači morajo uporabljati v vozilu masko. Tudi prvi šolski dan so odhodi po voznem redu.

Vsem skupaj želim miren in uspešen začetek novega šolskega leta in ostanite zdravi

                                                                  Ravnatelj: Marijan Žakelj

Prvi šolski dan

Učenke in učenci, spoštovani starši!

Vem, da že nestrpno pričakujete obvestila kako bo letos potekalo šolanje na naši šoli. Obveščam vas, da bomo na spletni strani šole do konca tega tedna objavili natančna navodila kako bo potekal prvi šolski dan, objavili bomo urnike pouka ter vse ostale informacije, da bomo lahko v torek, 1. septembra 2020, čimbolj uspešno in varno pričeli s poukom. Po trenutnih informacijah ga bomo pričeli z modelom B, kar pomeni, da bomo posebej pozorni na skrb za zdravje in varnost vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa. Poskrbeli bomo, da bo pouk in druge dejavnosti na šoli potekale čimbolj kakovostno, vendar pa bomo morali upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki pa nas omejujejo.

Učiteljice 1. razreda so vsem učencem poslali obvestilo po navadni pošti in vam na tak način povedali kako bo potekal prvi šolski dan.

Prvi šolski dan, torek 1. 9. 2020

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši,

Začetek pouka v torek, 1. 9. 2020, načrtujemo za vse učence v šoli. V šolo lahko vstopajo samo zdrave osebe (učenci, zaposleni oz. obiskovalci).

Ta dan bo namenjen seznanjanju z navodili in priporočili povezanimi z varnim prihodom v šolo in odhodom iz nje, informacijam o organizaciji pouka in posredovanju pomembnih informacij, ki so pomembne za izvajanje pouka v novem šolskem letu. Del dneva bo potekal pouk po urniku.

Učenci 1. razreda boste prišli v šolo ob 8.30 in sicer v staro telovadnico. 1. a skozi vhod v garderobe, 1. b pa skozi vhod pod stopniščem na tribune. Ob prihodu vas bo nagovoril gospod župan in ravnatelj. Po uvodnem pozdravu in kratkem programu boste učenci v spremstvu učiteljic odšli v učilnice. Učenci pridete v šolo s šolsko torbo in mapo, starši pa si bodo morali za vstop v šolo nadeti maske. Vabila so bila oddana na pošto.

Učenci od 2. do 9. razreda pričnete s poukom ob 8.00.

Učenci vozači 5. do 9. r. počakajo v učilnici varstva vozačev (stara zbornica).

Učenci 2., 3. razreda imate pouk po urniku, učenci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda imate prvi dve uri razredni uri z razrednikom, nato sledi pouk po urniku.

Prvi šolski dan ni izbirnih predmetov.

Pouk bo potekal do nadaljnjega po modelu B – v matičnih učilnicah ob upoštevanju priporočil za preprečevanje širjenja korona virusa.

Učenci vstopate v šolo pri različnih vhodih, ki bodo tudi označeni:

  • glavni vhod šolski park (Katrnik) vhod za učence 1., 2., 3. razreda
  • telovadnica (pri Elektru – mimo garderob) vhod za učence 4. in 5. razreda,
  • vhod pri Elektru vhod za učence 6., 7., 8. in 9. razreda.

Ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih je obvezna uporaba mask za odrasle in tudi za učence od 6. do 9. razreda.

Pri vstopu v šolo je obvezno razkuževanje oz. umivanje rok. Učenci od 1. do 5. razreda se preobujete v garderobah pri čemer upoštevate varnostno razdaljo. Učenci od 6. do 9. razreda pridete najprej v matično učilnico, kjer vam bodo razredniki razdelili ključe vaših garderobnih omaric. V garderobe boste odhajali po razporedu.

Učenci 2. in 3. razreda končate s poukom ob 12.00, učenci od 4. do 9. razreda pa po urniku. S seboj prinesite copate in šolske potrebščine.

Urnik za 1. šolski dan bo objavljen v četrtek, 27. 8. 2020 na spletni strani šole.

Ta dan kombiji in avtobusi odpeljejo po normalnem voznem redu, ki bo objavljen v četrtek, 27. 8. 2020, na oglasni deski pred šolo in na spletni strani šole. Za učence vozače je po 5. šolski uri organizirano varstvo vozačev. Na šolskih prevozih je za vse učence obvezna uporaba mask.

Po končanem pouku bo organizirano podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda do 15.30.

Prvi dan pouka na šoli ni organiziranega jutranjega varstva.

Vodstvo šole in vsi strokovni delavci želimo vsem učencem uspešen začetek šolskega leta.