Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

Starši nimajo vstopa v šolo. Vsi učenci naj pridejo v šolo z maskami.

Prvi razredi začnejo ob 8.30 v stari telovadnici kjer bo kratek sprejem

1. a vhod skozi garderobe,

1. b vhod pod stopniščem na tribune

Po sprejemu odidejo učenci z učiteljicami v razrede – brez staršev.

2. in 3. razredi uporabljajo vhod iz šolskega parka (pri Katerniku) in začnejo ob 8.00. V šolo pridejo 10 minut pred pričetkom pouka. V kletnih garderobah se preobujejo in odidejo v svoje razrede.

4. in 5. razred uporabljajo vhod skozi hodnik telovadnice pri Elektru mimo garderob in začnejo ob 8.00. V šolo pridejo 10 minut pred pričetkom pouka. V svojih garderobah se preobujejo in gredo v svoje učilnice.

Od 6. do 9. razreda je vhod pri Elektru in začnejo ob 8.00. V šolo pridejo 10 minut pred pričetkom pouka, takoj obuti odidejo v matične razrede in tam počakajo razrednike.

Prvi dve uri sta razredni. Razredniki razdelijo učencem ključe in z njimi gredo v garderobe po naslednjem razporedu:

8.20 odidejo 8. c in 9. c razred                   8.30 odidejo 7. b in 9. a razred

8.40 odidejo 8. b in 6. a razred                    8.50 odidejo 7. a in 7. c razred

9.00 odidejo 6. c in 8. a razred                    9.10 odide  9. b razred

9.20 odide  6, b razred

Vsi učenci naj v garderobe odhajajo po desni strani hodnikov in stopnic, pazijo na medsebojno razdaljo ter obvezno uporabljajo maske. Enako velja za vsako gibanje po šoli izven učilnic. Učenci ne zapuščajo učilnic.

Vozači: vozni red ostaja enak kot lansko šolsko leto in je objavljen na spletni strani šole. Vsi vozači morajo uporabljati v vozilu masko. Tudi prvi šolski dan so odhodi po voznem redu.

Vsem skupaj želim miren in uspešen začetek novega šolskega leta in ostanite zdravi

                                                                  Ravnatelj: Marijan Žakelj

Prvi šolski dan

Učenke in učenci, spoštovani starši!

Vem, da že nestrpno pričakujete obvestila kako bo letos potekalo šolanje na naši šoli. Obveščam vas, da bomo na spletni strani šole do konca tega tedna objavili natančna navodila kako bo potekal prvi šolski dan, objavili bomo urnike pouka ter vse ostale informacije, da bomo lahko v torek, 1. septembra 2020, čimbolj uspešno in varno pričeli s poukom. Po trenutnih informacijah ga bomo pričeli z modelom B, kar pomeni, da bomo posebej pozorni na skrb za zdravje in varnost vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa. Poskrbeli bomo, da bo pouk in druge dejavnosti na šoli potekale čimbolj kakovostno, vendar pa bomo morali upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki pa nas omejujejo.

Učiteljice 1. razreda so vsem učencem poslali obvestilo po navadni pošti in vam na tak način povedali kako bo potekal prvi šolski dan.

Prvi šolski dan, torek 1. 9. 2020

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši,

Začetek pouka v torek, 1. 9. 2020, načrtujemo za vse učence v šoli. V šolo lahko vstopajo samo zdrave osebe (učenci, zaposleni oz. obiskovalci).

Ta dan bo namenjen seznanjanju z navodili in priporočili povezanimi z varnim prihodom v šolo in odhodom iz nje, informacijam o organizaciji pouka in posredovanju pomembnih informacij, ki so pomembne za izvajanje pouka v novem šolskem letu. Del dneva bo potekal pouk po urniku.

Učenci 1. razreda boste prišli v šolo ob 8.30 in sicer v staro telovadnico. 1. a skozi vhod v garderobe, 1. b pa skozi vhod pod stopniščem na tribune. Ob prihodu vas bo nagovoril gospod župan in ravnatelj. Po uvodnem pozdravu in kratkem programu boste učenci v spremstvu učiteljic odšli v učilnice. Učenci pridete v šolo s šolsko torbo in mapo, starši pa si bodo morali za vstop v šolo nadeti maske. Vabila so bila oddana na pošto.

Učenci od 2. do 9. razreda pričnete s poukom ob 8.00.

Učenci vozači 5. do 9. r. počakajo v učilnici varstva vozačev (stara zbornica).

Učenci 2., 3. razreda imate pouk po urniku, učenci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda imate prvi dve uri razredni uri z razrednikom, nato sledi pouk po urniku.

Prvi šolski dan ni izbirnih predmetov.

Pouk bo potekal do nadaljnjega po modelu B – v matičnih učilnicah ob upoštevanju priporočil za preprečevanje širjenja korona virusa.

Učenci vstopate v šolo pri različnih vhodih, ki bodo tudi označeni:

  • glavni vhod šolski park (Katrnik) vhod za učence 1., 2., 3. razreda
  • telovadnica (pri Elektru – mimo garderob) vhod za učence 4. in 5. razreda,
  • vhod pri Elektru vhod za učence 6., 7., 8. in 9. razreda.

Ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih je obvezna uporaba mask za odrasle in tudi za učence od 6. do 9. razreda.

Pri vstopu v šolo je obvezno razkuževanje oz. umivanje rok. Učenci od 1. do 5. razreda se preobujete v garderobah pri čemer upoštevate varnostno razdaljo. Učenci od 6. do 9. razreda pridete najprej v matično učilnico, kjer vam bodo razredniki razdelili ključe vaših garderobnih omaric. V garderobe boste odhajali po razporedu.

Učenci 2. in 3. razreda končate s poukom ob 12.00, učenci od 4. do 9. razreda pa po urniku. S seboj prinesite copate in šolske potrebščine.

Urnik za 1. šolski dan bo objavljen v četrtek, 27. 8. 2020 na spletni strani šole.

Ta dan kombiji in avtobusi odpeljejo po normalnem voznem redu, ki bo objavljen v četrtek, 27. 8. 2020, na oglasni deski pred šolo in na spletni strani šole. Za učence vozače je po 5. šolski uri organizirano varstvo vozačev. Na šolskih prevozih je za vse učence obvezna uporaba mask.

Po končanem pouku bo organizirano podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda do 15.30.

Prvi dan pouka na šoli ni organiziranega jutranjega varstva.

Vodstvo šole in vsi strokovni delavci želimo vsem učencem uspešen začetek šolskega leta.

Zadnji delovni dan

Danes, v sredo, 24.6.2020 je za učence zadnji delovni dan. Z dejavnostmi in proslavo končamo ob 12.00.  Prevozi učencev so organizirani od 13.15 dalje. Avtobus na relaciji Žiri – Škofja Loka bo vozil po običajnem voznem redu. Vsem učencem želimo prijetne počitnice in ostanite zdravi!

SPOŠTOVANI STARŠI

V ponedeljek, 1. junija 2020, začenjamo s poukom za 4. in 5. razrede, v sredo, 3. junija 2020 pa še za 6., 7. in 8. razrede.

Opozorili bi vas na nekaj posebnosti:

  • še vedno veljajo vsa znana priporočila vezana na epidemijo kovid19 (higiena, varnostna razdalja, zračenje, uporaba zaščitnih mask …)
  • v šolo vstopajo samo zdravi učenci
  • pri gibanju po šoli je za učence 6. do 9. razreda obvezna uporaba zaščitnih mask
  • učenci bodo v šoli v svojih matičnih učilnicah
  • za vse vozače bo od ponedeljka, 1. junija 2020 veljal enak vozni red, kot je bil pred epidemijo
  • vsi starši obvezno uredite spremembe za prehrano, za učence od 4. razreda naprej, do sobote, 30. maja 2020, do 24.00 ure – prehrana@osziri.si

ŠOLSKI PREVOZI: VOZNI RED od 1.6.2020