8.b – zdravniški sistematski pregled

Učenci 8.b razreda imajo dne 5. 1. 2021 (torek) in 13. 1. 2021 (sreda) v Ambulanti Polhek v ZP Žiri (pritličje) predviden sistematski pregled.
Pregled bo potekal med 8. in 15. uroO točni uri pregleda bodo starši obveščeni preko sms sporočila s strani ambulante.

Učenci na pregled počakajo PRED zdravstvenim domom; ob prihodu naj pokličejo na 04 620 88 88. Maske so obvezne.
S seboj prinesejo zdravstvene kartice in izjavo staršev (Covid-19). Na pregled prihajajo samo ZDRAVI učenci. Zaželjeno je, da morebitno odsotnost sporočite preko aplikacije Gospodar zdravja ali po telefonu 04 620 88 88 ali 04 620 88 70.

Pred pregledom morajo učenci v laboratorij ZD Škofja Loka (z zdravstveno kartico). Na odvzem krvi in urina se je potrebno NAROČITI po telefonu (04 50 20 019).

V ambulanti bodo izvajali vse varnostne ukrepe v povezavi širjenjem bolezni Covid19. Na preglede so učenci vabljeni v primernih časovnih razmakih; pregled bo potekal brez prisotnosti staršev.

Ambulanta si pridržuje tudi pravico do spremembe oziroma odpovedi pregledov, če bi bilo to zaradi posebnih okoliščin nujno. O tem boste starši pravočasno obveščeni, prav tako preko telefona.