Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2019/2020

predmet učitelj razred
Nemščina                       NI1, NI2, NI3 Irena Žakelj 7., 8., 9.
Francoščina                   FR1 Betka Pišlar 7., 8.
Španščina                      ŠI1, ŠI2, ŠI3 Vida A. Pondelek 7., 8., 9.
Likovno snovanje          LS1, LS2, LS3 Andrej Mivšek 7., 8., 9.
Kritično mišljenje         FIK Petra Cankar 7.
Etična raziskovanja     FIE Petra Cankar 8.
Jaz in drugi                    FIJ Petra Cankar 9.
Verstva in etika            VE1, VE2, VE2 Vlasta Pečelin 7., 8., 9.
Retorika                         RET Maja Brezovar 9.
IŠ –  odbojka                 IŠO Polona Maček 9.
IŠ – nogomet                IŠN Jasmina Zalar 9.
Šport za sprostitev      ŠSS Bogdan Erznožnik, Polona Maček 7.
Šport za zdravje           ŠZZ Bogdan Erznožnik, Polona Maček 8.
Organizmi v naravi    ONA Julijana Gantar 7.
Raziskovanje org. v dom. okolju  ROD Julijana Gantar 8.
Kemija v življenju                   KEŽ Lili Justin 9.
Poskusi v kemiji                     POK Lili Justin 8.
Načini prehranjevanja          NPH Mojca Miklavčič 8.
Sodobna priprava hrane       SPH Mojca Miklavčič 7.
Obdelava gradiv  LES              OGL Sabina Šubic 7.
Obdelava gradiv UMETNE MASE   OGU Sabina Šubic 8.
Obdelava gradiv KOVINE       OGK Sabina Šubic 9.
Robotika v tehniki                   RVT Sabina Šubic 8., 9.
Urejanje besedil                      UBE Gregor Podviz 7.
Multimedija                             MME Andrej Mivšek 8., 9.
nip rač Martina Jurman, Gregor Podviz 4., 5., 6.
nip teh Sabina Šubic 4., 5., 6.
nip špo Miha Mlinar 4., 5., 6.
     
     

 

(Skupno 504 obiskov, današnjih obiskov 1)