Izbirni predmeti za šolsko leto 2017/2018

predmet učitelj razred
Nemščina                                        NI1, NI2, NI3 Irena Žakelj 7.; 8.; 9.;
Španščina                                       ŠI1 Vida A. Pondelek 7.,8.;
Likovno snovanje                           LS1, LS2 Andrej Mivšek 7.; 8.;
Jaz in drugi                                     FIJ Adelina Poljanšek 8., 9.;
Gledališki klub                                GKL Maja Brezovar 7., 8., 9.;
IŠ –  odbojka                                  IŠO Polona Maček 9.
Šport za sprostitev                        ŠSS Bogdan Erznožnik,
Polona Maček
7.
Šport za zdravje                             ŠZZ B. Erznožnik, Polona Maček 8.
Organizmi v naravi in umetnem okolju          ONA Julijana Gantar 7.
Kemija v življenju                          KEŽ Lili Justin 9.
Poskusi v kemiji                             POK Lili Justin 8.
Načini prehranjevanja                            NPH Mojca Miklavčič 8.
Sodobna priprava hrane                SPH Mojca Miklavčič 7.
Robotika v tehniki                          RVT Ina Čarić 8., 9.;
Multimedija                                    MME Andrej Mivšek 8., 9.;
Računalniška omrežja                   ROM Branko Filipič 9.
Klaviatura in računalnik                KR1 Andrej Žakelj 7.