Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2017/2018

predmet

 

učitelj

razred

 
Nemščina                                NI1,  NI2, NI3 Irena Žakelj 7. 8. 9.  
Francoščina                                    FR1 Betka Pišlar 7. 8  
Španščina                                       ŠI1 Vida A. Pondelek 7. 8.  
Likovno snovanje                           LS1, LS2 Andrej Mivšek 7. 8.  
Kritično mišljenje                           FIK Adelina Poljanšek 7.  
Jaz in drugi                                     FIJ Adelina Poljanšek 8. 9.  
Verstva in etika                              VE1, VE2, VE2 Vlasta Pečelin 7. 8. 9.  
Retorika                                          RET Maja Brezovar 9.  
Gledališki klub                                GKL Maja Brezovar 7. 8. 9.  
IŠ –  odbojka                                  IŠO Polona Maček 9.  
IŠ – nogomet                                  IŠN Jasmina Zalar 9.  
Šport za sprostitev                         ŠSS Bogdan Erznožnik,
Polona Maček
7.  
Šport za zdravje                             ŠZZ Bogdan Erznožnik, Polona Maček 8.  
Organizmi v naravi in umetnem okolju          ONA Julijana Gantar 7.  
Raziskovanje organizmov v dom. okolju                ROD Julijana Gantar 8.  
Kemija v življenju                          KEŽ Lili Justin 9.  
Poskusi v kemiji                             POK Lili Justin 8.  
Načini prehranjevanja                            NPH Mojca Miklavčič 8.  
Sodobna priprava hrane                   SPH Mojca Miklavčič 7.  
Klaviatura in računalnik 1                   KR1 Andrej Žakelj 7.  
Obdelava gradiv LES                      OGL Ina Čarić 7.  
Obdelava gradiv UMETNE MASE         OGU Ina Čarić 8.  
Obdelava gradiv KOVINE                   OGK Ina Čarić 9.  
Robotika v tehniki                          RVT Ina Čarić 8. 9.  
Urejanje besedil                             UBE Gregor Podviz 7.  
Multimedija                                     MME Andrej Mivšek 8. 9.  
Računalniška omrežja                    ROM Branko Filipič 9.  
  1. razred – 13 izbirnih predmetov
  2. razred – 14 izbirnih predmetov
  3. razred – 12 izbirnih predmetov