STARŠI

STIKI MED STARŠI IN ŠOLO

Povezava med starši in strokovnimi delavci šole poteka na:

  • roditeljskih sestankih,
  • skupnih popoldanskih govorilnih urah učiteljev razredne in predmetne stopnje ter šolske svetovalne službe,
  • individualnih dopoldanskih govorilnih urah učiteljev,
  • predavanjih za starše,
  • individualnih pogovorih v okviru šolske svetovalne službe,
  • skupnih prireditvah,
  • sestankih sveta staršev.

Skupne popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2016/2017

SEPTEMBER – roditeljski sestanki
12. OKTOBER 2016
16. NOVEMBER 2016
14. DECEMBER 2016
18. JANUAR 2017
FEBRUAR – roditeljski sestanki
15. MAREC 2017
12. APRIL 2017
17. MAJ 2017
 7. JUNIJ 2017