Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2021/2022

predmet učitelj razred
Nemščina                       NI1, NI2, NI3 Sabina Kramer 7.; 8.; 9.
Španščina                      ŠI1 Vida A. Pondelek 7.
Likovno snovanje          LS1, LS2, LS3 Andrej Mivšek 7.; 8.; 9.
Kritično mišljenje         FIK Petra Cankar 7.
Etična raziskovanja     FIE Petra Cankar 8.
Jaz in drugi                    FIJ Petra Cankar 9.
Verstva in etika            VE1, VE2, VE2 Timotej Trček 7.; 8.; 9.
IŠ –  odbojka                 IŠO Polona Maček 9.
Šport za sprostitev       ŠSS B. Erznožnik, P. Maček 7.
Šport za zdravje           ŠZZ B. Erznožnik, P. Maček 8.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                    VNN Timotej Trček 7.; 8.; 9.
Organizmi v naravi in    ONA Julijana Gantar 7.
Raziskovanje org. v dom. okolju  ROD Julijana Gantar 8.
Kemija v življenju                   KEŽ Lili Justin 9.
Poskusi v kemiji                      POK Lili Justin 8.
Načini prehranjevanja            NPH Mojca Miklavčič 8.
Sodobna priprava hrane        SPH Mojca Miklavčič 7.
Obdelava gradiv  LES              OGL Sabina Šubic 7.
Obdelava gradiv UMETNE MASE   OGU Sabina Šubic 8.
Obdelava gradiv KOVINE       OGK Sabina Šubic 9.
Robotika v tehniki                  RVT Sabina Šubic 8., 9.
Multimedija                             MME Andrej Mivšek 8., 9.
Ansambelska igra                 ANI Tina Martinčič 7.; 8.; 9.
nip rač Martina Jurman 4.
nip teh Sabina Šubic Kokelj 4.; 5.; 6.
nip špo Miha Mlinar 4;, 5.; 6.
nip nem Sabina Kramer 4.; 5.; 6.
(Skupno 5.985 obiskov, današnjih obiskov 2)