STARŠI

STIKI MED STARŠI IN ŠOLO

Povezava med starši in strokovnimi delavci šole poteka na:

  • roditeljskih sestankih,
  • skupnih popoldanskih govorilnih urah učiteljev razredne in predmetne stopnje ter šolske svetovalne službe,
  • individualnih dopoldanskih govorilnih urah učiteljev,
  • predavanjih za starše,
  • individualnih pogovorih v okviru šolske svetovalne službe,
  • skupnih prireditvah,
  • sestankih sveta staršev.

Skupne popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2020/2021

SEPTEMBER – roditeljski sestanki
14. OKTOBER 2020
18. NOVEMBER 2020
16. DECEMBER 2020
13. JANUAR 2021
FEBRUAR – roditeljski sestanki
17. MAREC 2021
14. APRIL 2021
19. MAJ 2021

(Skupno 1.309 obiskov, današnjih obiskov 1)