VARSTVO VOZAČEV V LETU 2024 – OBČINSKI PRORAČUN

Spoštovani starši!

Seznanjamo vas, da kljub posredovanju ravnatelja in pomočnika pri županu g. Franciju Kranjcu in v. d. direktorja občinske uprave g. Gregorju Mlinarju ter posredovanju sveta staršev in nekaterih članov občinskega sveta, (navajamo: ˝Postavka 9.2.1.02: Varstvo vozačev OŠ Žiri: predlagamo, da se zviša znesek sredstev za 17.100€ (ohrani se višina sredstev iz zadnjih let), da se zagotovi dosedanji nivo storitev za naše otroke,˝) v predlogu občinskega proračuna za leto 2024, z dne 4.12.2023, ni zagotovljenih zadostnih sredstev za ohranitev dosedanje kvalitete izvajanja varstva vaših otrok. V občinskem proračunu za leto 2024 je za varstvo vozačev namenjenih le 63,64% dosedanjih sredstev.

Related Images:

PRVI ŠOLSKI DAN

Z novim šolskim letom pričnemo v petek, 1. septembra. 

 

Pouk za učence od 2. do 9. razreda se začne ob 8.00. Za učence od 4. do 9. razreda bosta prvi dve uri razredni uri,  potem bodo nadaljevali z rednim poukom po urniku, ki je objavljen na spletni strani šole.

 

Sprejem prvošolčkov bo ob 8.20, v VNP (večnamenski prostor), v starem delu šole, kjer pričakujemo nove učence in njihove starše.

Bodoče prvošolce njihove učiteljice sprejemajo pri vhodu šolski park (pri Katerniku) od 8.00 ure dalje. Po sprejemu učenci v svojih razredih nadaljujejo s poukom.

 

Po pouku bodo oddelki podaljšanega bivanja po urniku do 16.00.

Kosila za učence v OPB in ostale učence bodo že prvi dan.

Prevoz učencev vozačev bo potekal po ustaljenem voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole.

 

Učencem in njihovim staršem želimo miren in uspešen začetek, kot tudi nadaljevanje novega šolskega leta!

Related Images:

VRNITEV PETOŠOLCEV DOMOV

Spoštovani starši, zaradi vremenskih razmer, ki pustošijo po Primorskem, se žal učenci petih razredov vračajo domov že danes.

Pričakujete jih lahko po 17. uri. Prosim vas, da se o dogodku obvestite med seboj.

Vsi naši učenci so v redu in nepoškodovani.

Hvala za razumevanje.

Related Images:

Zaključek projekta Smart Waste Managers

Zaključek projekta Smart Waste Managers

Konec meseca avgusta 2022 je bil zaklučen projekt Erasmus + z naslovom Smart Waste Managers. Naša šola je ob zaključku projekta prejela certifikat kakovosti.

Čestitamo vsem sodelujočim učencem, učiteljem ter mentorici in koordinatorki projekta ga. Martini Jurman.

Related Images: