V ponedeljek, 1. 4. 2019, so se predstavniki skupnosti učencev OŠ Žiri (Tjaša Bogataj, Ana Jurca, Mirjam Tratnik, Maj Šubic, Ajda Frlic, Neža Kokelj, Nik Bajuk) udeležili Medobčinskega otroškega parlamenta v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Na zasedanju so se zbrali učenci treh šol: OŠ Poljane, OŠ Žiri in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, skupaj z mentorji in ravnatelji. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Šolstvo in šolski sistem. Učenci so predstavili, katere predloge, zbrane v šolskem letu 2017/2018, so v tekočem letu realizirali. Ker si učenci želijo dinamičnega pouka, prepletenega z igro, gibanjem in drugimi zanimivimi vsebinami, smo videli nekaj idej za popestritev šolskega dela: talne slike oz. igre utrjevanja snovi pri določenih učnih predmetih, šolski radio, glasba med odmori, pravljični hodnik, gibalne minutke, pouk zunaj,… Drugi del srečanja je bil namenjen predstavitvi šolskega sistema v Gani, o katerem nam je iz lastnih izkušenj pripovedovala študentka Razrednega pouka. Ob primerjavi s tamkajšnjim šolskim sistemom, smo ugotovili, da imamo v naših šolah številne ugodnosti in prednosti, kot so malica, velike prijetne učilnice, telovadnice, pripomočki, razgiban način podajanja znanja….kar pa včasih premalo cenimo. Ob posnetkih afriških otrok pa lahko vedno znova občudujemo njihovo neizmerno navdušenje in motivacijo za učenje ter delo v šoli.

Related Images:

(Skupno 480 obiskov, današnjih obiskov 1)