Medobčinski otroški parlament

Medobčinski otroški parlament

V ponedeljek, 1. 4. 2019, so se predstavniki skupnosti učencev OŠ Žiri (Tjaša Bogataj, Ana Jurca, Mirjam Tratnik, Maj Šubic, Ajda Frlic, Neža Kokelj, Nik Bajuk) udeležili Medobčinskega otroškega parlamenta v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Na zasedanju so se zbrali učenci treh šol: OŠ Poljane, OŠ Žiri in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, skupaj z mentorji in ravnatelji. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Šolstvo in šolski sistem. Učenci so predstavili, katere predloge, zbrane v šolskem letu 2017/2018, so v tekočem letu realizirali. Ker si učenci želijo dinamičnega pouka, prepletenega z igro, gibanjem in drugimi zanimivimi vsebinami, smo videli nekaj idej za popestritev šolskega dela: talne slike oz. igre utrjevanja snovi pri določenih učnih predmetih, šolski radio, glasba med odmori, pravljični hodnik, gibalne minutke, pouk zunaj,… Drugi del srečanja je bil namenjen predstavitvi šolskega sistema v Gani, o katerem nam je iz lastnih izkušenj pripovedovala študentka Razrednega pouka. Ob primerjavi s tamkajšnjim šolskim sistemom, smo ugotovili, da imamo v naših šolah številne ugodnosti in prednosti, kot so malica, velike prijetne učilnice, telovadnice, pripomočki, razgiban način podajanja znanja….kar pa včasih premalo cenimo. Ob posnetkih afriških otrok pa lahko vedno znova občudujemo njihovo neizmerno navdušenje in motivacijo za učenje ter delo v šoli.

Related Images:

ŽIR-ŽAV

ŽIR-ŽAV

 

V torek, 2. 10. 2018, je bila v prostorih šole in na stadionu prireditev ob Tednu otroka, ŽIR-ŽAV. V sodelovanju z učiteljicami, učitelji in zunanjimi sodelavci je bilo organiziranih 19 delavnic. Otroci so lahko sodelovali v športnih, ustvarjalnih, lepotilnih, igralnih delavnicah, v debatni, slaščičarski delavnici ter v delavnici prve pomoči. V sproščenem vzdušju so tako preživeli pestro in zanimivo urico in pol svojega prostega časa.

Related Images:

Žir-žav

Žir-žav

V torek, 2. 10. 2018, od 16.00 do 17.30, bo v sklopu Tedna otroka na naši šoli potekal tradicionalni Žir-žav. Letošnja tema Tedna otroka, ki jo določa ZPMS, je prosti čas. V prostorih šole bodo potekale različne delavnice, kjer bodo otroci lahko svojo prosto urico in pol zapolnili na prijeten, zanimiv in igriv način. Razpored delavnic bo pritrjen v šoli, ob plakatih ŽIR-ŽAV. Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

Related Images:

Dobrodelna akcija Pokloni zvezek

Dobrodelna akcija Pokloni zvezek

Vabimo vas k podpori in sodelovanju v letošnji akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi z akcijo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke ter hkrati ostale otroke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Prosijo vas, da poklonite enega ali več novih, velikih, črtanih zvezkov za več kot 12.000 osnovnošolcev, ki potrebujejo pomoč. Učenci bodo v šoli prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo risbo ali napišejo misel, pozdrav za sovrstnika. Poklonjeni zvezek naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do 8. junija 2018. Najlepša hvala za vašo solidarnost.

 

 

Related Images:

Nacionalni otroški parlament

Nacionalni otroški parlament

V ponedeljek, 9. 4. 2018, se je predsednica skupnosti učencev OŠ Žiri, Nina Cankar, udeležila 28. nacionalnega otroškega parlamenta, ki ga vsako leto organizira Zveza prijateljev mladine Slovenija. Zasedanje je potekalo v Državnem zboru RS, kjer so mladi parlamentarci, predstavniki slovenskih šol, debatirali o spremembah v našem šolstvu. Znotraj skupin so iskali vsebine, ki ji pogrešajo v šoli za življenje (kot npr. prva pomoč, spretnosti pri delu v naravi, gospodinjske veščine), rešitve, kako vzpostaviti pozitivnejše in še kvalitetnejše odnose v šoli ter načine ocenjevanja, ki bi bili njim prijaznejši ter še in še. V uvodnem delu so otroke nagovorili predsednica ZPMS ga. Darja Groznik, predsednik DZ g. Milan Brglez ter predsednik države g. Borut Pahor. Pohvalili so razpravo mladih parlamentarcev ter jih hkrati spodbudili k nadaljnjemu aktivnemu izražanju idej in pobud. Plenarni razpravi so prisostvovali določeni drugi poslanci ter predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, ki sta v razpravi z odgovori na zastavljena vprašanja tudi aktivno sodelovala. Mladi parlamentarci, med njimi tudi naša predstavnica Nina, so tako postali zgledni poslanci za en dan. Podali so svoje poglede na življenje v šoli ter konstruktivne pobude, ki jih nikakor ne moremo spregledati. V naslednjem šolskem letu tema otroškega parlamenta, Šolstvo in šolski sistem, ostaja, znotraj le-te pa bomo s skupnimi močmi določene letošnje ideje tudi uresničili.

Related Images: