Šolsko tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje IVANKE FERJANČIČ 2023/24

Šolsko tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje IVANKE FERJANČIČ 2023/24

V petek, 2. 2. 2024, je v Čipkarski šoli Žiri potekalo šolsko tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič. Udeležilo se ga je 14 učenk, ki so se preizkusile v treh različnih tekmovalnih nalogah.

Na državno tekmovanje, ki bo potekalo v Idriji v okviru prireditev Festivala idrijske čipke, se uvrstijo SARA JELENC v tekmovalni nalogi RIS Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIM POSTAVKI ter TEREZIJA PRAZNIK, KRISTINA CANKAR in NINA MAZZINI v tekmovalni nalogi IDRIJSKI RIS.

Poleg zgoraj zapisanih dobijo bronasto priznanje za šolsko tekmovanje iz znanja klekljanja še VALENTINA TRČEK, ELA LUKANČIČ in JONA KRISTAN.

Tekmovalkam in mentorici Branki Grošelj čestitamo ter jim želimo uspešno prepletanje niti tudi na državnem tekmovanju v Idriji v mesecu juniju.

Related Images:

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije

15. januarja je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije. Udeležilo se ga je 10 osmošolcev in 18 devetošolcev.

Z zelo zahtevnimi nalogami in dobro opravljenim delom so se odlično izkazali Nik Bajuk in Anej Antončič iz 9.r. ter Jona Kristan iz 8.r. Prejeli so priznanje in se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 23. marca v Radovljici.

Priznanje za sodelovanje pa sta prejeli še Liza Krvina iz 8.c in Nika Mravlje iz 8.a.

Related Images:

Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Na šoli je potekalo tekmovanje iz znanja angleškega jezika za učence osmih in devetih razredov. Izjemno zahtevne naloge so zahtevale napredno znanje angleščine in so obsegale tri področja: bralno razumevanje, poznavanje in rabo jezika ter pisno sporočanje.

Iz osmih razredov je tekmovalo 17 učencev in učenk. Bronasto priznanje so si več kot zasluženo prislužili: Magdalena Mitrova, Liza Krvina, Ula Mur, Sara Podlesek, Erik Peternelj, Nika Grošelj, Lara Podlesek, Žana Oblak, Sara Deronja in Eva Pečelin. Magdalena, Liza, Ula, Sara, Erik, Nika in Lara so se z odličnimi rezultati uvrstili na državno tekmovanje.

Iz devetih razredov se je šolskega tekmovanja udeležilo deset tekmovalk in tekmovalcev. Bronasto priznanje na šolski stopnji so si priborili Lucija Petrovčič, Anej Antončič, Lara Jenko, Lana Bogataj in Zala Mali. Lana in Zala sta si z izvrstnima rezultatoma zagotovili mesto tudi na državnem tekmovanju iz znanja angleškega jezika.

Vsem pogumnim učenkam in učencem, ki poleg vseh šolskih obveznosti in izjemni stopnji težavnosti tekmovanja še vedno najdejo motivacijo, iskreno čestitamo in jim želimo čim več znanja in sreče na državnem tekmovanju meseca aprila.

Related Images:

Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine

Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine

Na šoli se je odvijalo šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika. Kljub dejstvu, da učenci izbirnega predmeta tekmujejo v enakih nalogah kot njihovi sovrstniki, ki se nemščine učijo kot prvega tujega jezika, nam je tudi letos uspelo dokazati, da se lahko kosamo tudi s takšnimi.

Učenki devetega razreda Tara Krvina in Lana Bogataj sta na šolski stopnji tekmovanja usvojili bronasto priznanje  in si priborili uvrstitev na državno tekmovanje.

Magdalena Mitrova, učenka osmega razreda, je prav tako dobitnica bronastega priznanja, njen dosežek pa jo pelje tudi na državni nivo tekmovanja iz znanja nemščine, ki bo meseca marca.

Vsem pogumnim učencem in učenkam iskreno čestitamo!

Related Images:

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Znani so rezultati šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine za 8. in 9. razrede. Letošnja tema je visoki in pozni srednji vek na Slovenskem. Bronasto priznanje so osvojile učenke: Jona Kristan, Liza Krvina in Ula Mur iz 8. razredov in učenka Terezija Praznik iz 9. razreda. Terezija Praznik si je z izkazanim odličnim poznavanjem zelo zahtevne teme zaslužila tudi udeležbo na državnem tekmovanju.

Related Images:

Astronomija

Astronomija

V začetku decembra je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja astronomije. Tekmovalke osmih in devetih razredov so reševale zanimive naloge, najboljši dve: Magdalena Mitrova 8.b in Zala Mali 9.b sta si prislužili bronasti Dominkovi priznanji.

Čestitam !

Related Images: