Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da zaradi trenutnih epidemioloških razmer učencem po pouku ni dovoljeno ostajati na šoli in čakati na interesne dejavnosti.
Hvala za razumevanje.

Obvestilo pediatrične ambulante Polhek

Spoštovani starši!

S ponovnim vključevanjem vaših otrok v neposredno šolanje, se pojavljajo določene dileme v zvezi s testiranjem šolarjev na Covid19. S tesnimi stiki v razredu bo zagotovo prihajalo do porasta respiratornih okužb, tudi porasta Covid19. Zato je zelo pomembno, da vsako morebitno okužbo s tem virusom tudi čimprej dokažemo in omejimo. To pa bomo dosegli le s testiranjem vaših otrok ob vsakem sumu na to bolezen.

Zato se v imenu naše ambulante obračam na vas s prošnjo, da v primeru pojava znakov bolezni, pokličete otrokovega osebnega zdravnika, da bo ta čimprej otroka poslal na testiranje- bris nosnožrelnega prostora na Covid19 (metoda PCR) v Škofjo Loko. Otrok v tem primeru mora ostati doma. Če se ne testira, mora doma ostati 10 dni, sicer se ob negativnem izvidu lahko prej vrne v šolo.

Na ta način bomo pomagali k omejitvi širjenja virusa, posebno do najranljivejših in preprečili ponovno zaprtje šol.

 

V šolske klopi se v ponedeljek vračajo še učenci 4. do 9. razreda

V ponedeljek, 15. februarja 2021, začenjamo s poukom za učence 4. do 9. razreda.

Opozorili bi vas na nekaj posebnosti:

 • v šolo prihajajo samo popolnoma zdravi učenci
 • učenci 1. do 5. razreda vstopajo v šolo skozi vhod pri šolskem parku (Katernik)
 • učenci od 6. do 9. razreda in vozači vstopajo v šolo skozi vhod pri Elektru
 • učenci bodo po oddelkih v svojih matičnih učilnicah (razporedi visijo v garderobi in na vratih učilnic)
 • izven matičnih učilnic, tudi ob prihodu v šolo je za vse učence predpisana uporaba mask
 • še vedno veljajo vsa znana priporočila vezana na epidemijo kovid19 (higiena, varnostna razdalja, zračenje, uporaba zaščitnih mask …)
 • za vse vozače bo veljal enak vozni red, kot je bil pred epidemijo
 • podaljšanega bivanja z učence 4. in 5. razredov ne bomo izvajali
 • za varstvo vozačev bo poskrbljeno
 • vsi učenci naj po pouku oziroma po kosilu čimprej odidejo domov
 • vsi starši obvezno sporočite spremembe za prehrano, do nedelje, 14. februarja 2021, do 24.00 ure na naslov: prehrana@osziri.si

Učencem želimo, da bi bil ponoven začetek vesel in prijeten ter da bi uspešno nadaljevali s svojim delom do konca šolskega leta.

VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED

Vpis v 1. razred bo potekal v PONEDELJEK, 15. 2. 2021, TOREK, 16. 2. 2021, SREDO, 17. 2. 2021, in ČETRTEK, 18. 2. 2021, od 13. do 17. ure v PRITLIČJU NOVEGA DELA ŠOLE (VHOD NASPROTI VHODA V VRTEC). Pred vhodom bo strokovni delavec šole, ki vas bo usmerjal. Vsi šoloobvezni otroci so prejeli vabilu k vpisu po pošti.

Zaradi posebnih (covid) okoliščin bo letos vpis v 1. razred potekal malo drugače:

 • za termin vpisa se vpišite na seznam pri vaši vzgojiteljici,
 • če otrok ne obiskuje vrtca, pokličite na tel. 04 50 50 824, da se dogovorimo za datum in uro vpisa,
 • k vpisu pride samo eden od staršev in otrok,
 • držite se datuma in ure vpisa, za katerega ste se vpisali,
 • upoštevajte vse varnostne ukrepe (maska, razkuževanje rok, varnostna razdalja),
 • če imate zdravstvene zadržke, nam sporočite in bomo vpis izvedli na daljavo.

Poleg vabila k vpisu ste prejeli tudi vprašalnik o vključitvi otroka v jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Prosimo vas, da izpolnjenega prinesete k vpisu.

 

Predlog SPV za varnejšo pešpot v smeri Nova vas

Ker na območju centra Žirov poteka gradnja doma starejših občanov, se vsakodnevno dogaja, da sta pločnik in vozišče na tem odseku Partizanske ceste neprehodna oz. je hoja tam mimo nevarna.

Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu svetuje, naj pešci, zlasti osnovnošolski otroci in starejši, hodijo po Jezerski ulici. To pomeni, da na poti v šolo (v center Žirov) zapustijo Partizansko cesto pri rumenem bloku in gredo na Jezersko ulico, nazaj grede pa na Jezerski ulici 22 (prvi rumeni blok) krenejo nazaj na Partizansko cesto in se tako izognejo hoji mimo delovišča.

Mateja Velkavrh, predsednica SPV občine Žiri